Florfenikol (400 mg) ve Meloksikam (5 mg) içeren enjeksiyonluk çözelti / BRD’nin tam tedavisi..

zeleris zemin 2
 • Endikasyonları:

  Zeleris® Enjeksiyonluk Çözelti; sığırlarda florfenikole duyarlı Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida ve Histophilus somni tarafından oluşturulan ve ateş ile seyreden sığır solunum yolu hastalığının (BRD) tedavisinde kullanılır.

  Kullanım Şekli ve Dozu:

  Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

  Zeleris® Enjeksiyonluk Çözelti’nin tavsiye edilen farmakolojik dozu 40 mg/kg canlı ağırlık/gün florfenikol ve 0.5 mg/kg canlı ağırlık/gün meloksikam olup tek doz deri altı (SC) uygulanır. Pratik dozu 1 ml/10 kg canlı ağırlıktır.

  Arınma Süresi:

  Et: 56 gün

  Süt: İnsan tüketimi için süt elde edilen hayvanlarda kullanılmaz. 2 ay içerisinde insan tüketimi için süt üretmesi beklenen gebe hayvanlarda kullanılmamalıdır.