Oksitetrasiklin 200 mg / Pazarının en hızlısı...

tenaline_avantaj
 • Endikasyonları

  Sığır, keçi ve koyunlarda; oksitetrasikline duyarlı bakterilerin oluşturduğu;

  - Solunum yolları enfeksiyonları

  - Ürogenital sistem enfeksiyonları,

  - Ayaklardaki enfeksiyonlar,

  - Şap hastalığında meydana gelen sekonder bakteriyel enfeksiyonlar,

  - Enfeksiyöz keratokonjunktivitis tedavisinde endikedir.

  Kullanım Şekli ve Dozu

  Derin kas içi (IM) yolla 20 mg oksitetrasiklin/kg canlı ağırlık hesabıyla (günde 1 ml Tenaline LA / 10 kg canlı ağırlık) tek doz halinde uygulanır. Gerektiği hallerde ilk enjeksiyondan 3 gün sonra doz tekrarlanır.

  Hayvanın bir bölgesine bir seferde sığırlarda 20 ml’den fazla aynı noktaya enjekte edilmemelidir. Kullanırken asepsi ve antisepsiye dikkat edilmelidir. Damar içi yolla kesinlikle uygulanmamalıdır.

  Arınma Süresi 

  Et: 28 gün

  Süt: 12 gün