Spiramisin 600 000 IU / CLAS flakonda...

siprovet
 • Endikasyonları

  Streptokok, Stafilokok ve Mikoplazmaların neden olduğu mastitisler başta olmak üzere mastitis, ayak çürüğü, solunum sistemi enfeksiyonları, metritis ve enteritis tedavilerinde endikedir.

  Kullanım Şekli ve Dozu

  Veteriner hekim tarafından başkaşekilde tavsiye edilmediği takdirde;

  - Yetişkin sığırlara: 5 ml / 100 kg c.a. derin kas içi yolla uygulanır. Tek uygulama yeterlidir ancak gerekli görüldüğü durumlarda 24 saat sonra doz tekrar uygulanabilir. Bir enjeksiyon bölgesine 15 ml’den fazla uygulama yapılmamalı, gerekirse doz bölünerek uygulanmalıdır.

  - Buzağılara: 5 ml / 40 kg c.a 5 ml derin kas içi yolla uygulanır. Tek uygulama yeterlidir ancak gerekli görüldüğü durumlarda 24 saat sonra doz tekrar uygulanabilir.

  İlaç Kalıntı Arınma Süresi

  Et: 21 gün

  Süt: 7 gün (14 sağım)