Moksidif LA

MOKSİDİF LA

Amoksisilin 150 mg / Hızlı şırıngabilite ve kısa İ.K.A.S ile amoksisilinde ilk tercih ...

moksidif
 • Endikasyonları

  Amoksisilline duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum yolu enfeksiyonları(Pasteurellosis), sindirim yolu enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, ürogenital sistem enfeksiyonları, postoperatif enfeksiyonlarda kullanılır.

  Kullanım Şekli ve Dozu 

  Kas içi enjeksiyon yoluyla 1ml / 10 kg c.a. 1 ml hesabıyla tek doz olarak uygulanır. Veteriner hekimin gerekli gördüğü vakalarda doz 48 saat sonra tekrarlanır.

  Aynı enjeksiyon yerine sığırlarda en fazla 20 ml enjekte edilmelidir.

  Arınma Süresi

  Et: 16 gün

  Süt: 3 gün (6 sağım)

  Enjeksiyon noktası için ilaç kalıntı arınma süresi 16 gündür.