Marbofloksasin 100 mg / Kısa İ.K.A.S, IV-IM-SC uygulama, Farklı doz seçenekleri ile süt sığırlarında çözüm ortağınız...

marbox_avantaj
 • Endikasyonları

  Marbofloksasine duyarlı bakteriler tarafından oluşturulan solunum yolu enfeksiyonları, akut mastitis, neonatal enterit ve metritis tedavisinde kullanılır.

  Kullanım Şekli ve Dozu

  Solunum yolları enfeksiyonları tedavisinde:

  - Kas içi(IM) enjeksiyon yoluyla tek bir doz halinde 2 ml/25 kg c.a.

  - Deri altı(SC), kas içi(IM) veya damar içi(IV) enjeksiyon yoluyla, 3 gün süreyle günde 1 kez 1 ml/50 kg c.a

  Akut mastitis, neonatal enterit ve metritis tedavisinde:

  - Deri altı(SC), kas içi(IM) veya damar içi(IV) enjeksiyon yoluyla, 3 gün süreyle günde 1 kez 1 ml/50 kg c.a

  İlaç Kalıntı Arınma Süresi

  - Et: 6 gün

  - Süt: 1,5 gün (3 sağım)