Florfenikol 300 mg / Enjeksiyon hızı referans üründen 2.5 kat daha hızlı...

florkem_avantaj
 • Endikasyonları

  Florkem Enjeksiyonluk Çözelti sığırlarda, solunum yolu enfeksiyonlarının (BRD), ayak çürüğü, interdigital nekrobasillozis ve enfeksiyöz pododermatitis gibi bakteriyel kaynaklı ayak hastalıklarının, keratokonjuktivitis (pink eye) hastalığının ve bakteriyel kaynaklı buzağı ishallerinin tedavisinde endikedir.

  Kullanım Şekli ve Dozu 

  Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

  IM (kas içi) uygulama; Sığırların boyun bölgesine kas içi (IM) 1ml / 15 kg c.a dozda uygulanır. 48 saat sonra doz tekrarı yapılmalıdır.

  SC (deri altı) uygulama; sığırlara deri altı(SC) yolla 2ml / 15 kg c.a dozda uygulanır. Tek doz yeterlidir.

  Arınma Süresi

  Et: 30 gün

  Süt: İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal ineklerde kullanılmaz.