Numune Alma Rehberi

Guide

Bu rehber, veteriner hekimlere, sığırdaki infeksiyöz bir hastalığın tedavisinde doğru, etkili ve rasyonel antibiyotik seçiminde yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. 

Amaç:

Bu rehberin amacı, bakteriyolojik analiz ve antibiyogram için optimal laboratuvar sonuçları elde etmek adına iyi bir şekilde numune almanın sağlanmasında pratik öneriler vermektir. Doğru bir şekilde uygulanmış numune alımı, güvenilir bakteriyolojik sonuçlar ve ek olarak veteriner pratikte antimikrobiyallerin akılcı kullanımı için ilk basamaktır. 

Redaksiyon:

Fransa'nın dört ayrı fakültesinden, beş öğretim görevlisinin derlediği bu rehber veteriner hekimlere faydalı olabilecek pratik bilgileri sunmaktadır. Katkılarından dolayı Y. Millemann'a (Alfort Vet School), M.A. Arcangioli'ye (Vet Agro Sup - Lyon Vet School), A. Douart'a ve R. Guatteo'ya (ONIRIS - Nantes Vet School), Sylvie Chastant-Maillard'a (Toulouse Vet School) sonsuz teşekkürler.

İçerik:

ENPPA

Öğretici ve görsel destekli bu rehberde, başlıca 5 patoloji grubuna odaklanılmıştır: Sığır solunum sistemi hastalıkları(BRD), gastrointestinal sistem hastalıkları, mastitis, infeksiyöz lokomotor hastalıkları ve metritis. Her bir grup için ayrı ayrı numune alma şekilleri, numune alınacak hayvan sayısı, numuneyi işleme süresi, vb. konular ele alınmıştır.  

Bakteriyolojik analiz için Numune Alma Rehberini görüntüleyin :

Numune Alma Rehberi hakkında daha fazla bilgi almak için bölgenizde bulunan Ceva satış temsilcisi ile irtibata geçmenizi rica ederiz.