Servislerimiz

ALTIN REHBER

Pratisyen hekimler ve öğretim görevlilerinin işbirliği ile hazırlanan Altın Rehber, çiftlik hayvanlarında görülen infeksiyöz hastalıklarla ilgili pratik ve faydalı bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.

Guide

Bu rehber, veteriner hekimlere, sığırdaki infeksiyöz bir hastalığın tedavisinde doğru, etkili ve rasyonel antibiyotik seçiminde yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.