Webiner Serisi

Bu bölümde Covid-19 süresince bilgi akışını kesintiye uğratmamak adına gerçekleştirdiğimiz webinerlerin kayıtlarını izleyebilirsiniz.

Sığırların Solunum Sistemi Hastalık Kompleksi

Buzağı İshallerine Olgusal Yaklaşım

Clostridial Enfeksiyonlar ve Koruma Stratejileri