Ceva Web TV

Ceva Hayvan Sağlığı olarak sürekli siz değerli veteriner hekimlerimize nasıl fayda sağlayabilirizi sorgulamaktayız. Bu amaçtan yola çıkarak sizler için Ceva Web TV’yi oluşturduk. Veteriner sahada ihtiyaç duyabileceğiniz pratik bilgileri belirli konu başlıkları altında toplayıp sizlerin konu ile ilgili merak ettiklerinizi derleyip, konusunda uzman kişilere danışacağız.

 

Sığır Solunum Sistemi Hastalıkları (BRD)

İlk konu başlığımız sahada yüksek derecede önem arz eden, zamanında ve iyi tedavi edilmediği takdirde büyük ekonomik kayıplara yol açan Sığır Solunum Sistemi Hastalıkları (BRD) olacaktır. Konu ile ilgili sizlerden gelen soruları derleyip Uludağ Üniversitesi Dahiliye ABD’den Sayın Prof. Dr. Sezgin Şentürk’e sorduk.

1)      BRD’nin klinik belirtileri nelerdir?

2)      İmmun sistem desteği için neler önerirsiniz? Bu desteklemenin klinik faydaları neler olabilir?

3)      Hastalığın prognozu  nasıl belirlenebilir?

4)      Teşhisi nasıl kolaylaştırabiliriz? Patojen tayinini kolayca yapma imkanı var mıdır?

5)      Antibiyotik seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler nelerdir? Genellikle etken izolasyonu yapılmadığından antibiyotik seçimi nasıl olmalıdır?

6)      Kombinasyon tedavilerini hangi durumlarda önerirsiniz?

7)      Akut ve kronik enfeksiyonlarda nasıl bir tedavi yöntemi izlemeliyim?

8)      Hızla gelişen dirence karşı nasıl önlemler alabiliriz?

9)      Hızlı etki eden mi yoksa uzun etkili ilaçlar mı tercih edilmeli?

10) NSAİİ'leri hangi durumlarda ve ne kadar süre ile kullanmalıyız?

11) Nükslerin oluşma sebepleri nelerdir? Nüks vakalarında nasıl bir yol izlemeliyiz?

12) Tedavi başarısı ilerleyen zamanlarda hayvan refahını nasıl etkiler?