Cevolution Güncel Haberler

BİLİNÇLİ, RASYONEL, DOĞRU ANTİBİYOTİK KULLANIMI…

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Hayvan Sağlığı Federasyonu (IFAH), Avrupa Birliği (EU) , T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi kuruluşlar hayvanlarda bilinçli, rasyonel ve doğru antibiyotik kullanımı üzerine ciddi çalışmalar yürütüyorlar. Bu çalışmaların amacı insan sağlığında kullanılacak antibiyotiklere karşı gelişen direnci en düşük düzeyde tutmaktır.

Bu çalışmalara uygun olarak hayvanlarda antibiyotik kullanımda kısıtlamalar ve bazı moleküllerin bazı türlerde kullanımının yasaklanması gibi önlemler alınmıştır. Buna bağlı olarak bireysel tedaviler önem kazanarak enjektabl antibiyotik kullanımında artış kaydedilmiştir.

Ceva Hayvan Sağlığı olarak bu alandaki en önemli önceliğimiz;  veteriner hekimlerimize bilinçli ve rasyonel antibiyotik kullanımı konusunda gereken desteği temin etmektir.

Gelişim, sadece yeni molekülleri kullanıma sunmakla değil, aynı zamanda varolanı geliştirmekle de sağlanır.

Ceva farklı moleküllerden oluşan, geniş bir enjektabl antibiyotik skalasına sahiptir. Bu skaladaki her bir ürün uzun süren araştırmalar sonucu geliştirilmiştir. Ceva’nın bu alandaki bilgi birikimi sayesinde, geliştirilen her bir ürün farklılaştırılarak özellikleri  zenginleştirilmiştir ve Veteriner Hekimler için sahada büyük kolaylıklar sunmuştur.  

Bu bölümde Covid-19 süresince bilgi akışını kesintiye uğratmamak adına gerçekleştirdiğimiz webinerlerin kayıtlarını izleyebilirsiniz.